Khoa Học

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT – MÔN KHOA HỌC – LỚP 5, BÀI – CAO SU…Tiến trình dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”
Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề.
– Là một tình huống do giáo viên chủ động đưa ra như là một cách dẫn nhập vào bài học.
– Câu hỏi nêu vấn đề là câu hỏi lớn của bài học.
– Câu hỏi phải phù hợp với trình độ học sinh, gây mâu thuẫn nhận thức và kích thích tính tò mò của học sinh.
– Giáo viên phải dùng câu hỏi mở, tuyệt đối không được dùng câu hỏi đóng.
Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh.
– Giáo viên khuyến khích học sinh nêu những suy nghĩ, nhận thức ban đầu của mình về sự vật, hiện tưởng mới.
– Giáo viên cho học sinh trình bày bằng nhiều hình thức: viết, vẽ, nói, ….
– Giáo viên không nhất thiết phải chú ý tới các quan niệm đúng, cần phải chú trọng đến các quan niệm sai.
Bước 3: Đề xuất câu hỏi hay giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm.
3.1 Đề xuất câu hỏi.
– Từ những khác biệt và phong phú về biểu tượng ban đầu, GV giúp HS đề xuất câu hỏi.
– GV cần khéo léo chọn lựa một số biểu tượng ban đầu khác biệt trong lớp từ đó HS đặt câu hỏi liên quan đế bài học. Và để giúp học sinh so sánh
3.2 Đề xuất phương án thực nghiệm nghiên cứu.
– Từ những câu hỏi của HS, GV nêu câu hỏi cho HS đề nghị các em đề xuất thực nghiệm để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đó.
– GV ghi chú lên bảng các đề xuất của HS để các ý kiến sau không trùng lặp.
– Khuyến khích HS tự đánh giá ý kiến nhau hơn là ý kiến của GV nhận xét.
Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu
– Quan sát tranh, mô hình và ưu tiên thực nghiệm trên vật thật
– Từ những khác biệt và phong phú về biểu tượng ban đầu, GV giúp HS đề xuất câu hỏi.
– Giáo viên cần khéo léo chọn lựa một số biểu tượng ban đầu khác biệt trong lớp từ đó HS đặt câu hỏi liên quan đế bài học để giúp học sinh so sánh.
Bước 5: Kết luận kiến thức mới.

Nguồn: https://rainbowlabor.org/

Xem thêm bài viết khác: https://rainbowlabor.org/khoa-hoc/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like