Phong Thủy

Hương công-Sơ cấp trị bệnhTên các thức bài tập Hương công:
-Dự bị thức.
01- Kim long bãi vĩ(Rồng vàng vẫy đuôi)
02- Ngọc phụng điểm đầu(Chim Phụng gật đầu)
03- Bát tự phiêu hương(Hương bay theo chữ bát八)
04- Song thủ phủ cầm(Hai tay khảy đàn) còn gọi Bồ Tát phủ cầm
05- Bát vu song phân(Chén lọ chia hai)
06- Phong bãi hà diệp(Gió động lá sen)
07- Tả chuyển càn khôn(Xoay chuyển Càn khôn trái)
08- Hữu chuyển càn khôn(Xoay chuyển Càn khôn phải)
09- Diêu lỗ độ hải(Chèo thuyền vượt biển)
10- Pháp luân thường chuyển(Bánh xe Pháp luôn xoay)
11- Đạt Ma đãng chu(Đạt Ma chèo thuyền)
12- Song phong quán nhĩ(Hai luồng gió xuyên qua tai)
13- Kim quang diệu nhãn(Ánh sáng chói mắt)
14- Giao xoa bãi chưởng(Bàn tay giao nhau đánh xuống) còn gọi Phổ độ chúng sanh
15- Song thủ hợp thập(Hai tay chấp lại) còn gọi Đồng Tử bái Phật
-Thu công.

Nguồn: https://rainbowlabor.org/

Xem thêm bài viết khác: https://rainbowlabor.org/phong-thuy/

2 Comments
  1. KHI CONG XIANGGONG 6 months ago
    Reply

    Rất hay! cảm ơn bạn!

  2. Hong Minh TV 6 months ago
    Reply

    cảm ơn nhiều

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like