Âm Nhạc

Lịch sử Âm nhạc Thế giới – Phần 1450. Lịch sử Âm nhạc thế giới
Tác giả: NGUYỄN HẢI
TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP.HCM -2007
Người đọc: Mỹ Duyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
————————————-
Sơ lược sách:
Phần 1. Âm nhạc thời Nguyên thủy cổ đại
Phần 2. Giới thiệu một số nhạc sĩ tiêu biểu
Phần 3. Nhà cải cách nhạc kịch thế kỷ XVIII
Phần 4. Chủ nghĩa lãng mạn

———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://rainbowlabor.org/

Xem thêm bài viết khác: https://rainbowlabor.org/am-nhac/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like