Khoa Học

Nhiều thành tựu khoa học và công nghệ được áp dụng vào trồng trọt I VTC16VTC16 | Nhằm giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học mới, có triển vọng tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả và có tính khả thi trong ứng dụng để tiếp tục phát triển sản phẩm phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hôm nay Bộ nông nghiệp và phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ chuyên ngành lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật giai đoạn 2013 – 2018. Hội nghị thu hút sự tham dự của cán bộ các Viện nghiên cứu thuộc Bộ nông nghiệp cùng các chuyên gia nông nghiệp.

Kênh Truyền hình Nông nghiệp – Nông thôn (VTC16)
* Facebook:
* Xem lại chương trình tại Website:
* Tổng Đài: 1900.6145
* Email: Truyenthong3n@gmail.com
* Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà VTC Tower số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Nguồn: https://rainbowlabor.org/

Xem thêm bài viết khác: https://rainbowlabor.org/khoa-hoc/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like